Poradenství

Stejně jako existují postupy jak spravovat finanční prostředky či řídit lidské zdroje, existují profesionální postupy jak podporovat a chránit reputaci firmy nebo značky. Dobrá pověst patří totiž v dnešní době k nejcennějším aktivům každé společnosti. Vyhrává loajalitu zákazníků a spotřebitelů, stimuluje motivaci zaměstnanců a poskytuje i ochranu v krizi.

Dobré jméno společnosti nebo značky však nelze vytvořit ze dne na den nahodilými aktivitami. Jasným definováním strategie s následnou cílevědomou a systematickou komunikací se všemi cílovými skupinami vám pomůžeme tohoto cíle dosáhnout. Po poradenství samozřejmě přichází na řadu pečlivá implementace aktivit, hodnocení průběhu kampaní a toho, zda se vaše investice vyplatila – zda se skutečně podařilo dosáhnout zamýšlených změn v povědomí, znalostech, postojích a chování vašich zákazníků.