StonesAMI Communications

je mezi Public Relations agenturami zcela unikátní stabilitou a kvalitou svého týmu.
Dnes ve své pražské centrále zaměstnává více než 80 pracovníků, z toho téměř polovinu tvoří zkušení konzultanti, kteří poskytují klientům své služby. Toto nastavení umožňuje, spolu s kombinací zkušeností z médií, marketingu a mezinárodních firem, dále rozvíjet know-how
agentury a poskytovat klientům špičkové služby. Počet a kvalita manažerů nám umožňuje sestavovat týmy schopné zvládnout projekty na národní a mezinárodní úrovni, nečekané krizové situace nebo komunikaci ve specializovaných médiích.

Vzhledem k velikosti agentury zvládáme i projekty náročné na lidské zdroje. Díky stabilitě našeho týmu máme vybudovány blízké osobní vztahy se všemi klíčovými cílovými skupinami, relevantními pro oblast Public Relations. Prostřednictvím partnerské sítě Edelman otevírá dveře efektivní komunikaci se zahraničními médii.