Epidemie koronaviru COVID-19 a související vládní opatření přinesly změny, s jejichž dopady se bude muset trh vypořádávat ještě dlouho. V rámci reprezentativního průzkumu od společnosti IPSOS jsme se rozhodli zmapovat aktuální pracovní poměry a náladu českých zaměstnanců, jejich obavy související s koronavirovou krizí a způsob komunikace firem v dané době. Obavy má 60 % zaměstnanců. Pětina se bojí propadu příjmů, každý desátý zase ztráty zaměstnání či nedostatku financí určených na výplaty. Nedostatečná či špatně zvolená komunikace se zaměstnanci v tomto čase může ohrozit produktivitu firmy i do budoucna.

 

Koronavirus zasáhl práci poloviny lidí

 

Podle našich výsledků ovlivnila koronavirová situace práci každého druhého zaměstnance, některým se změnila pracovní náplň, jiným podmínky, další potkalo větší či menší omezení práce a příjmů. Pětina respondentů s nynějším nastavením není spokojená. Podle více jak třetiny dotázaných mají navíc přijatá opatření negativní vliv na produktivitu firmy. Tu může poznamenat i fakt, že čtvrtina lidí nově pracuje z domova a skoro pětina zaměstnanců nepracuje během nouzového stavu vůbec.

 

Epidemie poznamenala i vztahy na pracovišti

 

Necelá polovina respondentů potvrdila, že současná situace ovlivnila vzájemné vztahy mezi kolegy. Každý osmý zaměstnanec vnímá spíše zhoršení vztahů v rámci kolektivu, a to například z důvodu ochladnutí vztahů nebo závisti pracovních podmínek svých kolegů. U třetiny zaměstnanců se pozitivně i negativně změnil vztah k zaměstnavateli. Postoj k vedení se zhoršil nejčastěji tam, kde došlo k výraznějším pracovním omezením. S reakcí firmy na krizovou situaci v jejím začátku nebyla spokojená pětina všech zaměstnanců.

 

Zaměstnance děsí nejistota ohledně dalšího vývoje. Komunikujte se svými lidmi

 

Průzkumem jsme také odhalili, jaké obavy mají zaměstnanci do budoucna. Nejčastěji se bojí nejistoty: jak se bude krize dál vyvíjet, jaká opatření a jak dlouho budou platit? Pětina respondentů se obává zásadního propadu příjmu a každý desátý dokonce toho, že jeho zaměstnavatel nebude mít dostatek financí na výplaty, nebo že přijde o práci úplně. Dnes, více než dřív, je důležitá pravidelná komunikace mezi firmou a jejími zaměstnanci. Strach může narušit produktivitu firmy i po skončení nouzového stavu. Firmy by měly umět s těmito obavami citlivě pracovat a nenechávat své zaměstnance v nejistotě.

 

graf_zpusoby-komunikace.jpg

 

Maily nestačí

 

Podle celosvětového **Edelman Trust Baromete**r očekává 60 % zaměstnanců, že během koronavirové krize je nadřízený bude informovat ohledně dalšího vývoje alespoň jednou denně. Z našich dat vyplývá, že mnohé firmy tak činí, způsob komunikace se ale liší dle pracovního nastavení zaměstnanců. Volba ideálního komunikačního mixu se vždy odvíjí od individuálního nastavení firmy. Společnostem radíme, aby nastavení komunikace volily podle specifik lidí, ke kterým chtějí promlouvat. S tímto nastavením pomáháme například v rámci auditu interní komunikace. Firmy s angažovanými zaměstnanci zvládají situaci lépe, vykazují vyšší produktivitu, větší profitabilitu a více spokojených zákazníků.

 

##Vhodné komunikační nástroje?

 

  • Komunikační audit
  • Průzkum spokojenosti vašich zaměstnanců
  • Individuální nastavení interní komunikace – kanály, frekvence, messages
  • Interní kampaně
  • Teambuildingové akce či menší týmové aktivity na míru každé firmy

 

 

infografikacovid-5678.jpg

KLIENT

AMI Communocations

DATUM REALIZACE

duben-květen 2020

ROZSAH KAMPANĚ

Media relations