Víte, že pravidelné sebeuspokojování, nejlépe 21x měsíčně, prospívá zdraví? Hlavně prostatě. To a další informace jsme na výjimečně neformálním setkání sdělili novinářům.

 

The task was equal to the challenge: a serious health theme (there are about 60,000 patients with prostate cancer in the Czech Republic, 20 new cases are recorded daily, and 4 men die in this diagnosis) that was repeated every year to approach unconventionally. If possible, with a light touch of tabloid and bring it closer to non-medical journalists and the media.

 

Průzkum, který dodá šťávu

 

Ve spolupráci s klientem (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) a STEM/MARK jsme provedli průzkum mezi muži ve věku 18 – 70 let. Otázky se týkaly jejich sexuálního chování, především masturbace, vztahu k této formě sexuálního uspokojení s ohledem na partnerský život a zdraví. Průzkumu se zúčastnilo 506 respondentů a získali jsme zajímavá data:

  • Češi jsou nakloněni těmto sexuálním praktikám, téměř 80 % dotázaných přiznalo, že je pravidelně provozuje.
  • Polovina oslovených nemá problém o tom mluvit s partnerkou.
  • Masturbují víc lidé s vyšším vzděláním.
  • O zdravotních výhodách masturbace většina z mužů nic netuší.
  • Stejně tak nevědí, jaká frekvence masturbace prospívá zdraví.

 

Spojení serióznosti a bulváru

 

Abychom získali zájem médií a zajistili jejich účast na tiskové konferenci, oslovili jsme kromě odborníků prof. MUDr. Jiřího Rabocha, psychiatra a sexuologa, doc. Michala Pohanku, sexuologa a urologa prim. MUDr. Libora Zámečníka, i moderátora, režiséra, herce a recesistu Jakuba Koháka. Také díky jeho účasti i lehce lechtivému tématu se na tiskovou konferenci přihlásilo velké množství novinářů. Akci přenášela v přímém přenosu Tn.cz.

 

Odborníci své prezentace pojali vtipně, závažná témata přednesli ve svěžím duchu. Prof. Raboch zdůraznil, jak je ojedinělé a záslužné, že se zdravotnické zařízení pustilo do financování průzkumu, který byl naposledy provedený v roce 2003 farmaceutickou firmou, a tedy chybí data o aktuálním sexuálním chování Čechů.

 

Šíření informací po sociálních sítích

 

Akce se zúčastnili i pozorovatelé z řad sexuálních koučů, neboť debata o tiskové konferenci probíhala i na FB a dalších sociálních sítích. Oslovovali nás i odborníci, kteří se problematice věnují z jiných úhlů, například sexuální koučka. Zájmu odpovídalo i množství a kvalita výstupů. OTS = 25 189 410 lidí.

 

Projekt zaslouženě vyhrál 1. místo v České ceně za PR v kategorii „Tiskové konference“.

KLIENT

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DATUM REALIZACE

listopad 2017

ROZSAH KAMPANĚ

Tisková konference