Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) ročně projdou skoro 2 miliony pacientů a jejich blízkých, kolem 60 000 lidí zde stráví několik dní při hospitalizaci. Ti všichni potřebují povzbudit. VFN jsme proto představili zcela novým a originálním způsobem. Pacienti, lékaři i zdravotní sestry se s námi podělili o své osobní zážitky, které jsme přetavili v Nemocnici příběhů.

 

Projekt chce dát především naději a ukázat, že má vždycky smysl bojovat

 

Nejprve bylo potřeba oslovit vedení nemocnice, jednotlivých klinik, lékaře i zdravotníky. Vedle toho jsme vytipovali zajímavé a komunikativní pacienty s nejrůznějšími diagnózami. Ty, kteří se budou ochotní podělit o velmi osobní příběh vlastního zdraví. Postupně jsme odhalili, jak nemoc zasáhla jejich životy, a jak se podepsala na jejich blízkých. Jen tak se mohla široká veřejnost ztotožnit s jejich problémy. Se všemi jsme se osobně setkali a zaznamenali jejich příběhy. Ve chvíli, kdy bylo hotových 33 originálních, autentických osudů, jsme projekt zahájili vernisáží, spuštěním webové stránky a oslovili jsme média tiskovou zprávou. Vznikla i originální grafika a slogan pro jednotlivé příběhy na Nemocnicepříběhů.cz.

 

Projekt pokračuje dalšími aktivitami

 

Jednotlivě byly příběhy zveřejňovány na facebookovém profilu nemocnice a v interním nemocničním časopise Křižovatka. Ačkoliv nebyla medializace primárním cílem, podařilo se nám navázat spolupráci s médii. Projekt se opakovaně objevil mimo jiné v Blesku.cz, týdeníku Chvilka pro tebe a měsíčníku Moje zdraví, ten s námi dokonce navázal celoroční spolupráci. Natočili jsme video, v němž vystupují naši hrdinové spolu s ošetřujícími lékaři. Hovoří nejen o své nemoci, ale především o naději a šanci na uzdravení.

KLIENT

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

DATUM REALIZACE

březen 2018 – dosud

ROZSAH KAMPANĚ

Korporátní komunikace