Český průmysl v posledních letech znovu ožil. Média psala o navýšení výroby, importu a exportu a s tím souvisejícím často diskutovaném tématu nedostatku řidičů. Společnost C.S.CARGO se rozhodla pojmout náborovou kampaň trochu jinak. Kromě řidičů se společnost zaměřila i na nábor řidiček. My jsme se v kampani starali zejména o aktivity v oblasti media relations. Kampaň si odnesla dvě ocenění v soutěži Česká cena za PR a přivedla do společnosti C.S.CARGO desítky žen.

 

Cíle naší kampaně byly jasné: získání nových zaměstnanců do pozice řidičů a řidiček, zvýšení povědomí mezi novináři o aktivitách C.S.CARGO a profilace C.S.CARGO jako lídra na trhu.

 

C.S.CARGO připravuje náborové kampaně pravidelně. Tato kampaň se však kromě tradičního náboru řidičů soustředila i na řidičky. Využili jsme proto potenciálu tématu a stávající řidičky do kampaně zapojili. Zpracovali jsme jejich životní i pracovní příběhy a přiblížili jejich profesi novinářům a následně i čtenářům a hlavně čtenářkám.

 

Žena za volantem a její motivace

 

Na začátku kampaně výzkumná agentura realizovala průzkum „Motivace žen k výkonu povolání profesionální řidičky“. Poté reklamní agentura připravila vizuály a video „V rukách nemám jen volant, ale i svůj život“ ženy-řidičky Jitky Töglové, která v tu dobu kamion řídila již skoro dva roky.

 

Kampaň podpořila online propagace skrze video-bannery na zpravodajských portálech, Facebooku a webu společnosti C.S.CARGO. V regionálních rádiích běžely rozhlasové spoty. K podpoře náboru společnost využila i den otevřených dveří a časopis pro zaměstnance.

 

Řidičky a jejich medializace

 

AMI Communications se po celou dobu kampaně starala o aktivity z oblasti media relations. Nejprve jsme médiím představili kampaň jako takovou spolu s realizovaným výzkumem a následně vkročili do individuální roviny s jednotlivými novináři. Domlouvali jsme rozhovory s řidičkami, účast médií na dni otevřených dveří v sídle C.S.CARGO nebo reportáže s řidičkami, kdy reportér doprovázel řidičku na místě spolujezdce.

 

„Díky spolupráci s AMI Communications byla naše náborová kampaň v médiích vidět. Příběhy řidiček zaujaly a zvýšily počet zájemkyň o práci u nás,“ informoval marketingový ředitel C.S.CARGO Aziz Jahić.

 

Kampaň oslovila stovky zájemkyň

 

Kampaň byla úspěšná. Se zájmem o pracovní místo zareagovaly stovky zájemkyň a do dalšího kola výběrového řízení postoupilo 150 řidiček. V současné době jich pro společnost jezdí o 100 % více než před kampaní.

 

Online reklamní kampaň vygenerovala od poloviny května do poloviny června přibližně 4 700 000 zhlédnutí. V aktivitách media relations jsme s minimálními náklady dosáhli zásahu poměrně velké veřejnosti 6 000 377 čtenářů (formou 29 výstupů v online a tištěných médiích) v období od května až do prosince 2015. Pro jednu z řidiček se nám podařilo získat prostor v seriálu na iDNES.cz „Lidé Česka“. C.S.CARGO se dostalo do povědomí novinářů coby průkopník v kampani na ženy-řidičky. Od té doby se na nás novináři sami obrací s dotazy v této oblasti, a pokud píší o ženách-řidičkách, často C.S.CARGO zmíní.

 

Ocenění

 

Kampaň získala v oborové soutěži Česká cena za PR 2015 dvě ocenění: 1. místo v kategorii Firemní (korporátní) komunikace a 1. místo v kategorii Služby

 

V prosinci 2016 získal projekt i evropské ocenění European Excellence Awards v kategorii Doprava a logistika.

KLIENT

C.S.CARGO

DATUM REALIZACE

2015

ROZSAH KAMPANĚ

PR, videospot, web, social sites, rozhlas