Stárneme, kdo se o nás postará?

Stárneme, kdo se o nás postará?

Jak navýšit byznys obecně prospěšné společnosti? Na to jsme hledali odpověď, když jsme loni na podzim pro Maltézskou pomoc navrhovali tříměsíční kampaň. Měli jsme informovat veřejnost a zvýšit poptávku po službě terénní osobní asistence, která je jedinou placenou službou společnosti a představuje pro ni výrazný zdroj zisku. Zájem se nám zvýšit podařilo, a to o celých 30 %. 

04_big
Klient
Maltézská pomoc
Datum realizace
podzim 2015
Kategorie
Media relations: B2C, služby
Rozsah kampaně
PR, kampaň

Vedlejším cílem bylo zviditelnit organizaci jako takovou, tedy i další, veskrze dobrovolnické projekty a služby klienta. 

Jak jsme to udělali? Našli jsme společenský problém. Poukázali jsme na stárnoucí populaci v ČR – ohromný nárůst počtu lidí ve věkové skupině 65+, který se bude nadále zvyšovat a s ním související dopady, například nedostatek pečovatelů, zdravotního personálu či kapacit domovů pro seniory. Zjistili jsme také, jak se Češi o své seniory starají. Nabídli jsme řešení.

Nastolili jsme diskuzi. Ukázali jsme, že nikdy není příliš brzy zamýšlet se nad touto otázkou. Prezentovali jsme profesionální péči doma jako alternativu mezi osobní péčí dětí o rodiče a domovem důchodců. Upozornili jsme na výhody a možnosti kombinované péče (rodinných příslušníků a profesionálních asistentů).

Využili jsme dostupné zdroje a zapojili odborníky.

Hlavní pilíře komunikace:

  • S výzkumnou agenturou Ipsos jsme realizovali průzkum „Jak se Češi plánují postarat o své rodiče“, který potvrdil společenský problém v ČR – velký počet lidí se neplánuje o své rodiče postarat, nebo neví jak, a řešení nechává do té doby, dokud situace nenastane.
  • Výsledky průzkumu jsme představili na tiskové konferenci. Novináře jsme pozvali prostřednictvím direct mailu – balíček základních potravin s informací: „Tentokrát jsme vám s nákupem pomohli my, víte ale, kdo se o vás postará, až to budete skutečně potřebovat?“
  • Nechyběla ani rozesílka celostátní tiskové zprávy i jejích regionálních mutací. Domlouvali jsme exkluzivní výstupy (poradny, rozhovory, testy, autorské články, apod.).
  • Nastartovali jsme facebookovou stránku Maltézské pomoci, pro kterou jsme proaktivně vyhledávali témata a zajišťovali kompletní obsah.

Dosažené výsledky

Souběžně s projektem neprobíhala žádná další mediální či reklamní komunikace. 

Od září do listopadu 2015 se nám podařilo skokově zvýšit poptávku po komunikované službě až o 30 %. Výrazný nárůst poptávky zaznamenal klient i v následujících měsících.

Podařilo se nám zajistit 40 exkluzivních mediálních výstupů. Jejich inzertní hodnota (AVE) přesáhla 1,6 milionu korun a sledovanost (OTS) činila na 11,1 milionu lidí. Česká televize přišla s nabídkou samostatného dílu v pořadu Klíč. Maltézská pomoc získala velkého sponzora pro své neziskové aktivity a my klienta k dlouhodobější spolupráci.

Projekt získal 2. místo v kategorii „Služby“ a 3. místo v kategorii „B2C“ v soutěži Česká cena za PR, pořádané Asociací PR agentur (APRA) za rok 2015.

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications