Naše práce

Aby Neviditelní byli zase vidět

Neviditelnost může být superschopnost, ale také hendikep

Klient
Provident Financial
Datum realizace
leden 2021 – nyní
Rozsah kampaně
Media relations, public affairs, CSR, Finanční trhy a služby, tisková konference, event management

Neviditelnost může být superschopnost, ale také hendikep. Co mají společného samoživitelky a nedobrovolně nezaměstnaní? Nežije se jim snadno. Zaplatí jen nejnutnější, propadávají systémem veřejné pomoci, mají omezený přístup k finančním službám. Nežijí na úplném dně, takže pro politiky, stát i pro společnost jsou vlastně Neviditelní. Proto jsme spolu s Providentem přišli s projektem, který má za cíl nabídnout Neviditelným pomoc a změnit jejich situaci. 

Jde nám o pomoc i systémovou změnu 

Snažíme se zviditelnit Neviditelné a dát jim hlas. U široké veřejnosti, expertů, stakeholderů. Proto chápeme problematiku komplexně, prezentujeme ekonomické a sociální dopady Neviditelných, ale i jejich osobní příběhy. 

Ukazujeme Neviditelným cestu z jejich problematické situace prostřednictvím propojení s konkrétními odborníky z expertních neziskovek, kteří jim dokážou pomoci. 

Pracujeme na návrzích řešení některých legislativních a systémových překážek, které Neviditelným ztěžují život. Jednáme s legislativci, regulátory, politiky a snažíme se měnit věci k lepšímu. 

Volíme komplexní a odborný přístup  

V rámci CSR projektu jsme popsali, kdo jsou Neviditelní. Poté je odborníci z CETA rozdělili do 15 skupin a každou analyzovali s ohledem na jejich problémy, potřeby i socio-ekonomický dopad. S pomocí IPSOSu a CONFESS Research jsme získali konkrétní životní příběhy zástupců Neviditelných. Ve spolupráci s partnerskými NGOs a psycholožkou jsme připravili doporučení, jak Neviditelným pomoct: co mohou udělat sami, jak může pomoci stát či firmy. 

Neviditelní začínají být vidět 

Medializace tématu byla úspěšná. Díky distribuci obsahu ve vlnách (jedna pro každou skupinu Neviditelných), přípravě podkladů pro média na míru i napojení obsahu na aktuální téma relevantní pro danou skupinu (např. zálohové výživné a samoživitelky) za první půl rok fungování projektu vzniklo přes 130 výstupů napříč mediálním spektrem. V rámci online komunikace jsme spustili webové stránky www.neviditelni.org, facebookovou stránku a dlouhodobou interaktivní kampaň na sociálních sítích. Důležitou roli v projektu má také přímý kontakt s Neviditelnými. 

 Neviditelným se chceme věnovat dlouhodobě 

Projekt dosud představil skupiny: mladá rodina, samoživitelé, zkušení, ale bez práce, chudí vysokoškolští studenti, lidé pracující ve stínové ekonomice, senioři a neformálně pečující. V představování dalších skupin a diskusi o jejich problémech budeme pokračovat i v dalších letech. 

 

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications