Naše práce

Kdo se o nás postará?

Kampaň, která zvedla vlnu zájmu o domácí péči

Klient
Maltézská pomoc
Datum realizace
2015
Kategorie
Media relations: B2C
Rozsah kampaně
PR, web, televize

Jak posílit byznys obecně prospěšné společnosti? Tato otázka mezi námi rezonovala, když jsme navrhovali tříměsíční kampaň pro Maltézskou pomoc. Měli jsme nejenom informovat veřejnost o problematice péče o seniory, ale také zvýšit poptávku po službě terénní osobní asistence, jediné placené službě společnosti, která je výrazným zdrojem jejího zisku. Dalším cílem kampaně bylo zviditelnění organizace jako takové, tedy i veskrze dobrovolnické projekty a služby.

Jak jsme to udělali? Našli jsme společenský problém. Poukázali jsme na fakt, že populace v ČR stárne a dochází k ohromnému nárůstu počtu lidí ve věkové skupině 65+, a upozornili na dopady, které s tím souvisí, například nedostatek pečovatelů, zdravotního personálu či kapacit domovů pro seniory.

Nabídli jsme řešení. Prezentovali jsme profesionální domácí péči jako alternativu mezi osobní péčí dětí o rodiče a domovem důchodců. Upozornili jsme na výhody a možnosti kombinované péče rodinných příslušníků a profesionálních asistentů. Využili jsme dostupných zdrojů, zapojili do kampaně odborníky a rozvířili diskuzi.

Velký počet lidí se neplánuje o rodiče postarat, nebo neví jak

S výzkumnou agenturou Ipsos jsme realizovali průzkum „Jak se Češi plánují postarat o své rodiče“, který potvrdil společenský problém v ČR: velký počet lidí se neplánuje o své rodiče postarat, nebo neví jak, a řešení nechává až do té doby, dokud situace nenastane.

Výsledky průzkumu jsme představili na tiskové konferenci. Novináře jsme pozvali pomocí direct mailu, balíčku základních potravin s informací: „Tentokrát jsme vám s nákupem pomohli my, víte ale, kdo se o vás postará, až to budete skutečně potřebovat?“, a rozeslali do médií tiskovou zprávu. Domlouvali jsme výstupy v poradnách, rozhovory, testy, autorské články a mnoho dalšího. Oživili jsme facebookovou stránku Maltézské pomoci, vyhledávali témata a zajišťovali její kompletní obsah.

Poptávka po službě vzrostla o 30 %

Od září do listopadu 2015 se nám podařilo skokově zvýšit poptávku po komunikované službě až o 30 %. Výrazný nárůst poptávky zaznamenal klient i v následujících měsících.

Podařilo se nám zajistit 40 exkluzivních mediálních výstupů. Jejich inzertní hodnota (AVE) přesáhla 1,6 milionu korun a sledovanost (OTS) činila na 11,1 milionu lidí. Česká televize přišla s nabídkou samostatného dílu v pořadu Klíč. Maltézská pomoc získala velkého sponzora pro své neziskové aktivity.

Projekt získal 2. místo v kategorii „Služby“ a 3. místo v kategorii „B2C“ v soutěži Česká cena za PR, pořádané Asociací PR agentur (APRA) za rok 2015.

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications