Naše práce

Ocel 4.0 aneb moderní hutnictví na Ostravsku

Komunikační kampaň na podporu modernizace ostravské huti

Klient
ArcellorMittal Ostrava
Datum realizace
2018 – současnost
Rozsah kampaně
Interní komunikace, media relations, social media

Ocel 4.0 představuje komplexní komunikační kampaň na podporu propagace modernizace ostravské huti. Součástí projektu byla kampaň v interních kanálech, tradičních médiích a na sociálních sítích. Projekt Ocel 4.0 jako takový se stal tak úspěšným, že se pro ostravskou huť stal novou firemní kulturou v přístupu k modernizaci největšího hutního podniku v České republice.

Před čtyřmi lety vznikl v ostravské huti samostatný závod Automatizace, který má za úkol podílet se na automatizaci a digitalizaci podniku. Použili jsme ho jako nositele informace o změně v huti. Ale zaměstnanci ostatních provozů ho vnímali, i díky silné mediální kampani o automatizaci a ztrátě pracovních míst, spíše jako hrozbu než jako jejich novou pomoc při rozvoji. Naším úkolem bylo tedy nejen přesvědčit veřejnost, ale i zaměstnance. Navíc jsme museli bojovat s tématem, které už moc nikoho nebaví: Průmysl 4.0 se v českém mediálním prostředí stává opravdovým klišé.

Základními nástroji byly kanály interní komunikace ostravské huti. Podnikový časopis Jednička, kde měla Ocel 4.0 každý měsíc svoji vlastní kapitolu. Podnikové televize, ve kterých běžela představovací videa úspěšných projektů a v neposlední řadě byli o úspěšných projektech pod hlavičkou Oceli 4.0 zaměstnanci informování na klasických poradách, ale také při speciálních setkáních k celkové myšlence firemní kultury Oceli 4.0. Tradiční média byla s projekty v rámci Oceli 4.0 seznamována v průběhu roku pomocí tiskových zpráv, ale především byla klíčová ekonomická a průmyslová média s projekty seznámena při prohlídkách huti zaměřených čistě na automatizační a digitalizační projekty. Fanouškům na sociálních sítích byla Ocel 4.0 představena prostřednictvím cílené kampaně, kterou v průběhu celého roku tvořilo přes dvacet příspěvků, z toho na deset videí.

Výsledkem interní kampaně je totální změna firemní kultury. Zaměstnanci ostravské huti začali chápat závod automatizace jako svého pomocníka a jsou velice vstřícní ke spolupráci, a dokonce přicházejí sami s novými inovačními nápady. Z vnímání oni versus my, vznikl jeden tým. V rámci mediální kampaně vyšlo na desítky výstupů, a to především v relevantních ekonomických a oborových médiích. Na sociálních sítích pak obsah cílené kampaně oslovil více než 100 000 fanoušků a na stránky huti přilákal desítky nových sledujících.

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications