AMI učí krizovou komunikaci na Masarykově univerzitě v Brně

3D. Deal, Diminish, Deny. Že vám tato slova nic neříkají? Díky konzultantům z AMI Communications, kteří již čtvrtým rokem učí krizovou komunikaci na Masarykově univerzitě v Brně, studenti zejména z oboru žurnalistiky vědí, že jde o tři typy základních krizových komunikačních strategií. Ve speciálním předmětu se studenti na základě reálných zkušeností lektorů dozvědí, co je zapotřebí a jak se zachovat v případě krize.

Výuka probíhá formou čtyř celodenních seminářů. V úvodu jsou studenti obeznámeni s teoretickými zásadami krizové komunikace a příklady z praxe. Díky tomu se seznámí s tím, proč je důležitý monitoring médií a sociálních sítí, jaké nástroje media relations mohou využít anebo jakou roli hrají při krizové komunikaci sociální sítě. Opomenuta není ani interní komunikace společnosti.

Krizová komunikace v praxi

Jeden ze seminářů je vždy věnován celodenní simulaci krizové komunikace, kdy lektoři nastolí krizovou situaci ve smyšleném výrobním závodě. Tentokrát byli studenti členy krizového týmu továrny První strojírenská, a. s., ve které došlo k požáru. „Nejprve si ve svých týmech rozdělili úkoly a role a vytvořili krizový manuál. V další fázi se už potýkali nejen s komunikačními následky požáru,“ říká Marcela Tučníková, Senior Account Director, AMI Communications. Studenti mj. psali vyjádření pro média a zaměstnance, komunikovali s novináři a dodavateli či poskytli rozhovor pro televizi a rozhlas. Řešit museli i situaci úmrtí jednoho zaměstnance během požáru.

Během kurzu studenti také zpracovávají referáty a seminární práce, v rámci nichž analyzují skutečné i fiktivní krizové situace, mapují možná rizika a příležitosti a navrhují vhodné komunikační strategie pro řešení krizové situace. Úspěšným studentům pak lektoři z AMI udělují zápočty.

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications