Bílé šrotovné ČEZ

Bílé šrotovné ČEZ

Bílé šrotovné ČEZ bylo jednou z nejviditelnějších kampaní roku 2009, již ocenila řada marketingových odborníků. Díky vtipnému názvu s aktuálním podtextem přilákala pozornost veřejnosti i médií a inspirovala další firmy k imitaci konceptu „šrotovného". Post-test potvrdil u cílové skupiny vysokou míru zapamatovatelnosti.

770x445_srotovne
Klient
ČEZ
Datum realizace
2009
Kategorie
Media relations: B2C
Rozsah kampaně
PR

Společnost ČEZ dlouhodobě pracuje na zlepšení svého vnímání veřejností. Jádrem naší strategie bylo přinést na „komunikační trh“ silné téma: iniciativu ČEZ, která bude přímo, jednoznačně a přesvědčivě podporovat jednotlivé zákazníky a která bude demonstrací ekologického přístupu ČEZ. Využili jsme konceptu „šrotovného" v automobilovém průmyslu, které se stalo velmi aktuálním a živým tématem. Nabídli jsme zákazníkům slevu 1000 Kč na nákup nových, úsporných spotřebičů, pokud vrátí staré. V komunikaci jsme kombinovali minimální marketingové nástroje v místě prodeje, silnou PR kampaň, postavenou na termínu „Bílé šrotovné" a různorodé sdělení a formy komunikace pro rozdílné typy médií.

Komunikační kampaň měla tři fáze: kick-off, přímou a nepřímou komunikaci. Každá z nich adaptovala myšlenky kampaně pro jiný typ médií a zaměřovala se na jinou cílovou skupinu. V rámci kick-offu byla zajištěna tisková konference s celebritou. Na konferenci byly vysvětleny cíle, smysl a fungování kampaně a dále byli představeni partneři realizace. Přímá komunikace probíhala během celých tří měsíců trvání zákaznické akce a zahrnovala tiskové zprávy o průběžném prodeji spotřebičů a zájmu lidí, dále zprávy o ušetřených emisích a objemu recyklovaných materiálů z navrácených spotřebičů. Nepřímá komunikace začala po skončení zákaznické kampaně, byla zaměřena více na úspory energií a jejich souvislost s finančními úsporami v rámci lifestyle a dámských médií.

Kampaň vygenerovala přes 250 výstupů (tisk, TV, rádio, web) v širokém spektru médií (zpravodajská, ekonomická, regionální, technická, life-style, environmentální). Hlavní sdělení ČEZ byla médii plně převzata s pozitivní odezvou. Akce se stala inspirativní pro konkurenci ČEZ a řadu dalších firem k podobným projektům na bázi „šrotovného". Termín „šrotovné" zdomácněl v běžném slovníku české populace jako označení všech akcí „nové za staré". Znalost kampaně a přiřazení značky pro PR kampaň Bílé šrotovné byla dle post-testů Ipsos ve výši 53 % (ostatní marketingové akce nejvýše 16 %).

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications