Čtěte příbalové letáky

Čtěte příbalové letáky

Cílem čtyřměsíční kampaně pro značku Olynth bylo po negativní reportáži ČT o závislosti na nosních kapkách edukovat veřejnost v oblasti jejich užívání a zároveň představit Olynth, a nosní kapky obecně, jako bezpečný přípravek pro léčbu rýmy. V kampani jsme ukázali, že lidé nečtou příbalové letáky a konkrétně nosní kapky užívají dle libosti. Problém závislosti na kapkách jsme prezentovali jako závislost na pocitu prázdného nosu, nikoliv na účinné látce obsažené v nosních kapkách. Toto tvrzení jsme v komunikaci v rámci zachování důvěryhodnosti informací podpořili odborníky, ORL lékaři.

770x445_olynth
Klient
Olynth
Datum realizace
2012
Kategorie
PR, Media relations: B2C
Rozsah kampaně
Integrovaná komunikační kampaň, průzkum, online aktivity, reklama

Spuštění kampaně předcházelo několik článků a reportáž v Událostech ČT s názvem „Pozor na závislost na nosních kapkách". Ta poukazovala na negativní aspekty dlouhodobého užívání kapek do nosu a přirovnávala to k užívání kokainu. Obsahovala i komentáře „závislých" uživatelů z diskusí na internetu a obrazové materiály s největším zastoupením přípravku Olynth.

Jádrem naší strategie byla edukace, a to jak obecně o správné léčbě rýmy, tak o nutnosti řídit se při užívání volně prodejných léků příbalovou informací. Využili jsme velkého zájmu médií o závislost na nosních kapkách způsobeného reportáží, abychom téma aktivně posunuli dál pomocí třetích stran, místo standardní krizové komunikace zaměřené na defenzivní obhajování a minimalizaci viditelnosti brandu. U všech aktivit jsme se pak snažili především o důvěryhodnost komunikovaných informací.

Východiskem byl cílený průzkum na téma užívání volně prodejných léků ve vztahu ke čtení příbalových letáků. Poté jsme vytvořili brandovaný microsite www.bezrymy.cz o tom, jak rýma vzniká, jak jí předcházet a jak léčit. Byly tu také informace o příbalových letácích a proč je číst, mýty o rýmě a speciální sekce Závislost na pocitu prázdného nosu. Microsite jsme umístili jako záložku pod ženský internetový magazín Žena-in.cz. Vyhledali jsme  a zkontaktovali odborníky - ORL lékaře. Vydali jsme tiskovou zprávu „Více než polovina lidí riskuje při užívání volně prodejných léků" a několik materiálů pro média: Desatero proti rýmě, Mýty o rýmě, Otázky a odpovědi k rýmě, Další volně prodejné léky s komplikacemi při svévolném užívání. Pro využití v poradnách, online chatech a citacích jsme připravili Q&A.

DOSAŽENÉ VÝSLEKY

Webové stránky www.bezrymy.cz navštívilo za 3 měsíce jejich existence přes 89 000 reálných uživatelů. V původní reportáži ČT byly použity komentáře z diskusí na internetu, těsně před zahájením projektu se na téma závislosti a rýmy objevilo téměř 1 400 příspěvků. V době ukončení se stejnému tématu věnovalo již jen kolem 200 diskutujících.

Informaci o správném používání nosních kapek publikovalo během dvou měsíců celkem 23 médií (2x Deníky VLP, počítáno jako dva výstupy). Téměř polovina z nich obsahovala nebo byla založena na vyjádření ORL lékařů. Téma nosních kapek a především dodržení doby užívání jsme dostali jak znovu do ČT, tak do Snídaně s Novou a Českého Rozhlasu 2. Sdělení mohlo zaznamenat 2 399 000 čtenářů, posluchačů a diváků.  Zastavení poklesu tržního podílu přípravku Olynth a rapidně klesající počty diskutujících na téma závislosti a rýmy dokazují, že kampaň byla úspěšná.

V roce 2012 získal projekt 1. místo v kategorii „Farmacie, zdravotnický sektor" v soutěži Česká cena za PR, pořádané Asociací PR agentur (APRA).

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications