I ve školní jídelně si můžete pochutnat

I ve školní jídelně si můžete pochutnat

Soutěž O nejlepší školní oběd byla součástí projektu Žij zdravě, který agentura AMI Communications realizovala od roku 2007 pro největší zdravotní pojišťovnu v ČR. Touto kontinuální aktivitou jsme každoročně otevírali veřejnou debatu na téma kvality stravování ve školních jídelnách a pomáhali budovat povědomí o přínosech práce personálu. Dlouhodobě jsme poukazovali na kvalitní a nutričně vyváženou stravu z jídelen, abychom přiměli děti stravovat se ve školních jídelnách a zlepšili jejich vnímání školního oběda, který může být „cool“ a zároveň zdravý.

770x445_obed
Klient
VZP
Datum realizace
2007 - 2013
Kategorie
Media relations, PR, Public Affairs
Rozsah kampaně
Integrovaná kampaň – Media Relations, PR, Public Affairs, online, sociální sítě

Projekt se jako jediný v ČR zaměřoval na školní jídelny, což zvyšovalo jeho zapamatovatelnost a atraktivitu pro média i odbornou veřejnost. Využíval ve velké míře přímou komunikaci s profesionální komunitou personálu jídelen, které umožnil vzájemnou interakci a inspiraci. V komunikaci se zaměřoval také na veřejnost, a to prostřednictvím media relations, internetu a sociálních sítí.

Hlavní pilíře komunikace:

1. Přímá komunikace s profesionální komunitou – online komunikace: recepty ze soutěže, online aplikace pro nákup surovin a vytváření týdenních jídelníčků; komunikace v oborových médiích; přímá komunikace v rámci soutěže.

2. Media relations – využití odborníků na problematiku stravování ze Společnosti pro výživu a celebrit pro zvýšení zájmu cílové skupiny, tedy široké veřejnosti (rodičů dětí navštěvujících základní školu), o problematiku školního stravování. Primárně jsme cílili na TV a rozhlas pro maximální zásah a doplňovali medializaci edukačními články v tištených lifestylových médiích a médiích pro ženy.

3. Online aktivity – propojení stránek www.skolniobed.cz (školní stravování) s www.zijzdrave.cz (zdravý životní styl, nadváha, obezita), důraz na videa a fotografie. Vznikl tak nejkomplexnější portál o zdravém stravování s cílením na laickou veřejnost, odbornou veřejnost a média.

4. Spolupráce se třetími stranami – Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Asociace kuchařů a cukrářů, Společnost pro výživu – zapojení do hodnocení v rámci poroty soutěže.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Výsledkem akce bylo otevření celospolečenského tématu kvality stravování ve školních jídelnách a především narůstající počet dětí, které v nich obědvají. Od zahájení kampaně v roce 2010 vzrostl počet strávníků ve školních jídelnách v ČR o téměř 20 %. Počet přihlášených školních jídelen každoročně stoupal, ze 47 v prvním, na 88 ve čtvrtém ročníku. Vítězné receptury a informace o projektu byly distribuovány do 9 000 školních jídelen v ČR. Každý člověk v populaci ČR mohl informaci o projektu za dobu trvání kampaně zaznamenat více než 7x, v roce 2013 téměř 3x. Za prostředky investované do kampaně získal klient mediální prostor v hodnotě sedminásobku své investice, v případě 2013 devítinásobku.

Projekt Soutěž o nejlepší školní oběd svým pojetím zaujal v roce 2013 na evropských oborových soutěžích. V soutěži European Excellence Awards zvítězil v kategorii „Maďarsko, Slovensko, ČR“ a v soutěži Sabre Awards byl zařazen na shortlist. Projekt také získal 3. místo v kategorii „Farmacie, zdravotnický sektor" a 3. místo v kategorii „Firemní (korporátní) komunikace“ v soutěži Česká cena za PR, pořádané Asociací PR agentur (APRA) za rok 2013.

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications