Jak je to s tím očkováním?

Jak je to s tím očkováním?

Veřejnost má mizivé povědomí o problematice očkování. V ČR navíc převažuje nezájem lidí o nepovinné očkování, je tu i výrazná lobby antivakcinačních skupin. Cílem naší kampaně pro vakcíny klienta GlaxoSmithKline bylo významně rozšířit pozitivní medializaci očkování a zvýšit povědomí široké veřejnosti o této problematice. Dále zastínit „antivakcináře" a diferenciovat se od konkurence, která měla silnou reklamní kampaň.

770x445_big_ockovani
Klient
GSK
Datum realizace
2011
Kategorie
B2C
Rozsah kampaně
PR, media relations, tiskové konference a eventy, roadshow, online aktivity

Zvolili jsme strategii komunikovat nikoli přímo očkování a jednotlivé vakcíny, ale onemocnění, jejich komplikace a možnosti prevence. Komunikaci jsme zaštítili nezávislými a respektovanými odborníky, navázali jsme exkluzivní spolupráci s vybranými médii včetně TV, rozhlasu a online chatu a nabídli veřejnosti možnost bavit se s nimi o očkování. Zároveň jsme ve všech tiskových materiálech vyzývali ke konzultaci problematiky se svým lékařem. Vysvětlili jsme historii očkování, jeho dlouhodobé přínosy, vymýcené nemoci a jeho nezastupitelnou roli v rámci prevence infekčních nemocí. Kromě běžných tiskových konferencí jsme nabízeli experty na problematiku vždy jen novinářům z jednoho mediálního domu (Káva s odborníkem): tedy například Bauer Media, nebo Sanoma apod. A tím jsme eliminovali přítomnost odpůrců vakcinace.

Naše kampaň byla výjimečná z několika důvodů:

1) Široký rozsah - dlouhodobá komunikace šesti nepovinných očkování a osvěta o očkování obecně.

2) Boj proti negativní image očkování - silná komunikace tzv. „antivakcinářů", jim nakloněných novinářů. Očkování je zároveň složitá a pro laickou veřejnost nepřehledná problematika.

3) Vytvoření nových očkovacích odborníků pro média - zavedení proškolených lékařů jako partnerů pro novináře. Nabídli jsme médiím odborníky z různých oblastí: pediatr, psycholog, praktický lékař pro dospělé, epidemiolog, neonatolog...

4) Úspěšná spolupráce se třetími stranami - realizovali jsme tiskové konference ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností, Společností všeobecného lékařství, Státním zdravotním ústavem či Ligou proti rakovině.

5) Rozmanitost komunikace - od ryze odborné komunikace přes lifestylové zprávy o očkování až po přímou masovou komunikaci - tři ročníky roadshow Žluté týdny, dva ročníky Evropského týdne prevence proti rakovině děložního čípku a edukační stan na Václavském náměstí, zastoupení lékařů a témat očkování na dětských veletrzích až po distribuci očkovacího newsletteru do mateřských a porodních center.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Bez inzertní a jiné finanční podpory se nám podařilo zvýšit počet námi generovaných pozitivních mediálních výstupů ze 420 v roce 2010 na 660 v roce 2011 (57% nárůst) a na 992 v roce 2012 (51% nárůst). Významně se zvýšilo povědomí veřejnosti o problematice a ustálila se pozice v oblasti očkování mezi novináři. Navíc klient získal u novinářů pozici odborníka na tuto problematiku.

V roce 2012 získal projekt 2. místo v kategorii „Farmacie, zdravotnický sektor" v soutěži Česká cena za PR, pořádané Asociací PR agentur (APRA).

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications