Jak jsme odkrývali tabu

Jak jsme odkrývali tabu

Na jaře 2016 se brněnská společnost Persefona, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí, rozhodla otevřít komunikační kampaní debatu a informovat širokou veřejnost o problematice sexuálního násilí v ČR. Navrhli jsme nejít v kampani typickou cestou šokujících vizuálů, ale pracovat raději s příběhy, daty, čísly a vyvracet mýty, které o této problematice v ČR stále panují. Původní cíl - oslovit 300 tisíc lidí, se prostřednictvím různých kanálů podařilo během šestiměsíční kampaně přesáhnout 143násobně.

01_big
Klient
Persefona
Datum realizace
2016
Kategorie
PR, B2C, služby
Rozsah kampaně
Integrovaná kampaň - media relations, web, sociální sítě

Na jaře 2016 se brněnská společnost Persefona, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí, rozhodla otevřít komunikační kampaní debatu a informovat širokou veřejnost o problematice sexuálního násilí v ČR. Navrhli jsme nejít v kampani typickou cestou šokujících vizuálů, ale pracovat raději s příběhy, daty, čísly a vyvracet mýty, které o této problematice v ČR stále panují. Původní cíl - oslovit 300 tisíc lidí, se prostřednictvím různých kanálů podařilo během šestiměsíční kampaně přesáhnout 143násobně.

Průzkum, který si Persefona nechala zpracovat, poukázal na převládající stereotypní smýšlení většiny společnosti. Nejčastěji zastoupené mylné představy o násilí na ženách se týkaly především agresorů a obětí jako takových. Snahou bylo tedy vyvrátit chybné vnímání obětí jakožto žen, které si za znásilnění mohou samy, a agresorů, kterými jsou pouze cizí muži v temném parku.

Kampaň poukázala na skutečnost, že 2/3 znásilnění se odehrávají doma a že i v manželství je tedy termín "znásilnění" platný. To vyvolalo v médiích i na sociálních sítích největší diskuzi. Tuto skutečnost pak Persefona demonstrovala čísly - každý 11. člověk má zkušenost se znásilněním, v Česku došlo pravděpodobně k 800 tisícům znásilnění, pouze 5 % obětí případ nahlásí (čím bližší je totiž vztah mezi obětí a pachatelem, tím menší je pravděpodobnost, že se s deliktem oběť svěří) a mnoha dalšími.

Vyvracení tohoto a dalších mýtů jsme podpořili i pomocí 2 videospotů umístěných na sociálních sítích a micrositou www.zlabyrintunasili.cz, kterými se podařilo oslovit 460 tisíc lidí. Během intenzivní dvouměsíční medializace jsme zajistili bezmála 50 mediálních výstupů, které i nadále organicky přibývají.

Obecně máme dojem, že se o problematice sexuálního násilí začalo více mluvit, ale jsme si zároveň vědomi, že je před námi ještě dlouhá cesta. Vnímáme také větší otevřenost ze strany odborníků a zvýšený zájem médií, o téma násilí v blízkých vztazích. Persefona v loňském roce zaznamenala nárůst počtu klientů - osob, které se setkaly s násilím ve svých blízkých vztazích - oproti roku 2015 téměř o 40 %.

Eva Švihálková, projektová a vzdělávací koordinátorka, Persefona

V rámci kampaně se zpracovávaly zejména výpovědi klientek, získaná data, potřebné rady a další nutná doporučení. Spolupráce proběhla s celou řadou médií (Česká televize, TV Prima, Právo, Lidové noviny, ČTK, Aktualne.cz, Blesk pro ženy, Claudia a další), v časopise Vlasta a deníku MF DNES se věnovali tématu i na titulní straně. Persefona využila také třetích stran a navázala spolupráci s významným českým sexuologem Petrem Weissem.

Původní očekávání klienta se podařilo výrazně překročit, kampaň zasáhla potenciálně 43 milionů lidí.

Projekt získal v Českých cenách za PR 2016 1. místo v kategorii Služby.

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications