Staráme se o udržení pozitivních vztahů se všemi zúčastněnými stranami. Cílem je podporovat dobré vztahy a vzájemné porozumění mezi organizací a komunitou prostřednictvím činností, které přinášejí prospěch komunitě. Úspěšné vztahy Vám pomohou zlepšit pověst organizace, zvýšit důvěryhodnost a podporu obchodních kroků.