PUBLIC AFFAIRS

Public affairs ovlivňuje legislativu takovým způsobem, aby podporovala vaše zájmy. Potřebujete obhájit své záměry ve vztahu k orgánům veřejné správy? Je pro vás užitečné udržovat kvalitní vztahy s těmito subjekty? My vám to umožníme prostřednictvím naší sesterské společnosti PAN Solutions.  

Co jsou public affairs?

Public affairs (veřejné záležitosti) jsou nedílnou součástí public relations. Mají za úkol transparentně pozitivně ovlivňovat legislativu tak, aby podporovaly zájmy klienta a aby připravovaná legislativa byla pro klienta příznivá při uskutečňování jeho podnikatelských záměrů.

Mezi nástroje public affairs patří government relations, tedy obhajoba zájmů klienta ve vztahu k orgánům veřejné správy a podpora komunikace a kvalitních vztahů našich klientů s těmito subjekty.

Správně nastavené vztahy jsou totiž základem úspěchu. Detailní mnohaletá znalost struktury české politické scény, fungování politických rozhodovacích mechanismů a distribuce reálné moci stejně jako osobní kontakty nám umožňují navazovat a udržovat styky nezbytné k dosažení vytyčeného cíle.

Pečlivé sledování stávajícího právního prostředí, monitorování přípravy zákonů, nařízení a vyhlášek (na mezinárodní, vládní i krajské úrovni) a následné projednávání zákonů především v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky patří k významným aktivitám v oblasti public affairs.

Seznamte se, PAN Solutions

PAN Solutions je poradenská společnost pro oblast regulatorního prostředí a legislativy působící na českém trhu od roku 2002, v jejímž čele stojí Jana Marco. Společnost působí zejména v oblastech energetiky, plynárenství, zdravotnictví, teplárenství, dopravy, farmaceutického průmyslu, IT sektoru, kapitálových trhů, ropného průmyslu a médií a komunikace.

Zaujaly vás naše služby public affairs a chcete vědět více? Vyberte si jeden z kontaktů a ozvěte se nám.

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu, popřípadě volejte na telefonní číslo 724 722 397. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Communications